17:06 ratakikui 0 Comments

school work | black-white editorial illustration | intelligence is not a feature of the Nations
praca z zajęć | ilustracja prasowa w czerni-bieli | temat artykułu: inteligencja nie jest cechą narodów

You Might Also Like

0 komentarze: